Bài bố cục màu của sinh viên năm nhất ĐHMTCN

Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

bo cuc mau 1

bo cuc mau 2

bo cuc mau 3

bo cuc mau 4

bo cuc mau 5

bo cuc mau 6

bo cuc mau 7

bo cuc mau 8

bo cuc mau 9

bo cuc mau 10

bo cuc mau 11

bo cuc mau 12

bo cuc mau 13

bo cuc mau 14

bo cuc mau 15

bo cuc mau 16

bo cuc mau 17

bo cuc mau 18

bo cuc mau 19

bo cuc mau 20

bo cuc mau 21

bo cuc mau 23

 

bo cuc mau 24

bo cuc mau 25

bo cuc mau 26

bo cuc mau 27

 

0976984729