Alexander Korzer - Robinson và những cuốn sách cũ

Nhà điêu khắc Alexander Korzer-Robinson đã tạo ra những bức tranh 3D từ những cuốn sách cổ thời nữ hoàng Victoria.  Nghệ sĩ Alexander Korzer - Robinson đã nghiên cứu rất nhiều cuốn sách để thực hiện các tác phẩm của mình. Ông cho biết: "Sáng tạo của tôi dựa trên việc cắt những hình ảnh minh họa trong cuốn sách và bỏ đi những phần còn lại. Những hình ảnh trên tác phẩm của tôi hoàn toàn là những hình ảnh có sẵn trong cuốn sách đó. Kết quả cuối cùng là một cuốn sách có chiều sâu với các hình ảnh 3D sinh động".

Những tác phẩm này được tạo ra bằng cách giữ lại hình minh họa của một số trang sách, cắt bỏ hết những phần chữ và hình ảnh không dùng đến. Sau khi tác phẩm được hoàn thành cuốn sách gần như bị “đục rỗng” hoàn toàn. Người xem nhìn vào tranh thường hình dung tới một vở kịch với nhiều lớp lang, nhân vật. 

sach 1

sach 2

sach 3

sach 4

Nghệ sĩ Alexander Korzer Robinson cho biết rằng ý tưởng tạo nên những tác phẩm tuyệt vời như thế này tìm đến khi ông đang tìm một cuốn sách cần truy cứu. Sau đó ông đã nghĩ xem có cách nào để trang trí những cuốn sách một cách đặc biệt và dễ tìm.

sach 5

sach 6

sach 7

sach 8

sach 9

sach 10

sach 11

sach 12

sach 13

sach 14

sach 15

sach 16

sach 17

sach 18

sach 19

sach 20

0976984729