Kỹ thuật phác họa chân dung

Phác họa là từ chung có nghĩa tổng hợp những ký họa, những hình phác ( bằng màu hoặc bằng nét) và những bức vẽ nghiên cứu. Có ba loại phác họa cơ bản sau:

 
- Phác họa theo chủ đề hoặc đề tài cụ thể
 
- Phác họa luyện tập (có thể vẽ ngay trước phong cảnh hoặc mẫu vẽ...)
 
- Phác họa nghiên cứu để cho một tác phẩm đã được quyết định.
 
Quan niệm chung về phác họa là thông qua thực tế, họa sĩ nhớ lại và trình bày nhanh một ý tưởng có liên quan, không tô vẽ cầu kỳ, không phức tạp và nó phải đưa ra những đường nét chính, màu sắc chủ đạo nêu rõ chủ đề, đồng thời có các tương phản sáng tối ấn tượng nhất hoặc bố cụ giản lược.
 

phac hoa 1

phac hoa 2

 

 

phac hoa 5

 

 

phac hoa 8

phac hoa 9

phac hoa 10

phac hoa 11

phac hoa 12

phac hoa 13

phac hoa 14

phac hoa 15

phac hoa 16

phac hoa 17

phac hoa 18

phac hoa 19

phac hoa 20

phac hoa 21

phac hoa 22

phac hoa 23

phac hoa 24

phac hoa 25

phac hoa 26

phac hoa 27

phac hoa 28

phac hoa 29

phac hoa 30

>>>>> Kỹ thuật phác họa chân dung (phần 2)

0976984729