Tranh chân dung của Zhaoming Wu

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Châu, Trung Quốc, Zhaoming Wu tốt nghiệp từ Quảng Châu Academy of Fine Art ở Trung Quốc, nơi ông giành được một BFA trong hội họa và MFA của mình trong bức tranh từ Academy of Art University, San Francisco, California. Hoạt động như là cả một nghệ sĩ và một giáo viên lâu, Zhaoming là một họa sĩ rất thành công và các tác phẩm của ông được treo trong bảo tàng và các bộ sưu tập tư nhân trên toàn thế giới. Ông từng là một trợ lý giáo sư về bức tranh tại Quảng Châu Academy of Fine Art ở Trung Quốc trong bảy năm và hiện là một giảng viên của hội họa tại Academy of Art University tại Mỹ. 

Sau đây là một số tác phẩm chân dung của ông.

Zhaoming Wu 1

Zhaoming Wu 2

Zhaoming Wu 3

Zhaoming Wu 4

Zhaoming Wu 5

Zhaoming Wu 6

Zhaoming Wu 7

Zhaoming Wu 8

Zhaoming Wu 9

Zhaoming Wu 10

Zhaoming Wu 11

Zhaoming Wu 12

Zhaoming Wu 13

Zhaoming Wu 14

Zhaoming Wu 15

Zhaoming Wu 16

Zhaoming Wu 17

Zhaoming Wu 18

Zhaoming Wu 19

Zhaoming Wu 20

Zhaoming Wu 21

Zhaoming Wu 22

Zhaoming Wu 23

Zhaoming Wu 24

Zhaoming Wu 25

Zhaoming Wu 26

Zhaoming Wu 27

Zhaoming Wu 28

Zhaoming Wu 29

Zhaoming Wu 30

Zhaoming Wu 31

Zhaoming Wu 32

Zhaoming Wu 33

Zhaoming Wu 34

Zhaoming Wu 35

>>>>> Tranh chân dung màu nước

>>>>> Chân dung chì sưu tầm

0976984729