Tranh tĩnh vật

Tranh tĩnh vật là loại tranh vẽ hoa quả, đồ vật được sắp xếp theo bố cục ánh sáng thích hợp và được đôi bàn tay hoạ sĩ thể hiện lên bằng cảm xúc riêng của mình. Tranh tĩnh vật vẽ màu hay vẽ chì đều mang lại cho người xem cảm xúc khác nhau. Không thể nói tranh màu hay tranh chì đẹp hơn. Tĩnh vật màu có vẻ sống động chân thực của loại màu mà người họa sĩ dùng. Tĩnh vật chì lại có những nét thô mộc, giản dị của từng nét chì. 

Tranh tĩnh vật 1Tranh tĩnh vật2Tranh tĩnh vật3Tranh tĩnh vật4Tranh tĩnh vật5Tranh tĩnh vật6Tranh tĩnh vật7Tranh tĩnh vật8Tranh tĩnh vật10Tranh tĩnh vật11Tranh tĩnh vật12Tranh tĩnh vật13Tranh tĩnh vật14Tranh tĩnh vật15Tranh tĩnh vật16Tranh tĩnh vật17Tranh tĩnh vật18Tranh tĩnh vật19Tranh tĩnh vật20tinh vat 1tinh vat 2tinh vat 3tinh vat 4tinh vat 5tinh vat 6tinh vat 7tinh vat 8tinh vat 9tinh vat 10tinh vat 11tinh vat 12tinh vat 13tinh vat 14

0976984729