Chức năng nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo các cử nhân Mỹ thuật Công nghiệp từ 4 ngành, có khả năng thiết kế, tạo dáng và trang trí các sản phẩm công nghiệp, mẫu đồ chơi trẻ em, các sản phẩm thủy tinh và kim loại.

tao dang cong nghiep

 

Gồm 4 Ngành :

 

- Ngành thiết kế tạo dáng sản phẩm Công nghiệp

- Ngành thiết kế tạo dáng Đồ chơi và phương tiện học tập

- Ngành thiết kế tạo dáng sản phẩm Thủy tinh

- Ngành thiết kế tạo dáng sản phẩm Kim loại

 

Khoa còn tham gia nghiên cứu, sáng tác và tư vấn chuyên môn về Mỹ thuật Công nghiệp trong các lĩnh vực trên, hướng dẫn giảng dạy cho các cơ sở đào tạo nghề, ứng dụng các sáng tác mẫu cho các cơ sở sản xuất và các môi trường văn hóa, xã hội trong và ngoài nước.

 

0976984729