Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX

Một sự kiện đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển nền mỹ thuật đương đại Việt Nam là trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập tại Hà Nội năm 1925. Từ mái trường này đã hình thành một thế hệ họa sỹ và nhà điêu khắc tiếp thu tiếp thu kỹ thuật và chất liệu tạo hình của phương tây, đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị vừa có tính dân tộc, vừa có tính hiện đại. Từ những năm 1936 - 1940 mỹ thuật Việt Nam lần đầu lần lượt được giới thiệu ra nước ngoài qua các cuộc triển lãm ở Pháp được công chúng và giới nghệ thuật rất hoan nghêng. Sau ngày quốc khánh 2/9/1945, cùng với sự ra đời nhà nước Việt Nam độc lập, một nền mỹ thuật mới đã xuất hiện. Một triển lãm mỹ thuật có tính đại diện tiêu biểu toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. Tiếp đó nhiều họa sỹ trực tiếp tham gia kháng chiến bằng nghề nghiệp của mình. Họ vừa cầm bút vẽ, vừa cầm súng. Những tác phẩm của họ rất đặc sắc, mô tả nét mới của nhân dân Việt Nam, vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Họ đã bày triển lãm trong các đơn vị quân đội và trong nông thôn, được giới trí thức và những người lao động hoan nghênh. Ngay trong rừng sâu một triển lãm của những họa sỹ tiêu biểu toàn quốc được trưng bày , là nguồn cổ vũ khích lệ đồng bào và chiến sỹ trong cuộc kháng chiến tự vệ và giải phóng tổ quốc.

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 1

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 2

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 3

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 4

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 5

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 6

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 7

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 8

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 9

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 10

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 11

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 12

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 13

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 14

Tuển tập mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX 15

Mời các bạn tải về bài chi tiết tại đây

 

 

 

0976984729