Danh hoạ thế giới O'keeffe

    O’keeffe sinh ngày 15 thánh 11 năm 1887 tại Wisconsin, Mỹ. 1905 học ở trường nghệ thuật Chicago. 1915 dạy nghệ thuật ở trường Columbia. 1917 triển lãm cá nhân tại Gallery 291 của nhà nhiếp ảnh Alfred Stieglitz. 1923 triển lãm lớn với 100 bức tranh ở phòng tranh Anderson, New York. 1924 triển lãm 51 bức tranh của O’keeffe và 61 bức ảnh của Alfred Stieglitz. Hai người làm lễ cưới. 1925 triển lãm các bức tranh vẽ hoa trong cuộc triển lãm “ Bảy họa sĩ Mỹ “. 1930 những bức tranh  vẽ miền tây nam nước Mỹ.1932 đi vẽ ở canada. 1943 triển lãm lớn ở trường nghệ thuật Chicago.1946 lần đầu tiên viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân. Đó là trưng bày tác phẩm thuộc toàn bộ các giai đoạn sáng tác của O’keeffe.1953 thăm Châu Âu .1956 đến Peru, thăm vùng đất Inca.1959 du lịch vòng quanh thế giới.

    Bất cứ lúc nào khi có một ý tưởng, tôi lại nghĩ , sao nó bình thường đến vậy. Tại sao chỉ là một hòn đá cũ kỹ kia ? tại sao không đi dạo chơi ? nhưng rồi tôi lại nhận thấy chỉ là hòn đá nhưng ai đó sẽ thấy nó không đơn giản đến như vậy. 

Danh hoạ thế giới O'keeffe 1

Danh hoạ thế giới O'keeffe 2

Danh hoạ thế giới O'keeffe 3

Danh hoạ thế giới O'keeffe 4

Danh hoạ thế giới O'keeffe 5

 

Danh hoạ thế giới O'keeffe 6

Danh hoạ thế giới O'keeffe 7

Danh hoạ thế giới O'keeffe 8

Danh hoạ thế giới O'keeffe 9

Danh hoạ thế giới O'keeffe 10

Danh hoạ thế giới O'keeffe 11

Danh hoạ thế giới O'keeffe 12

Danh hoạ thế giới O'keeffe 13

Danh hoạ thế giới O'keeffe 14

Danh hoạ thế giới O'keeffe 15

Danh hoạ thế giới O'keeffe 16

Danh hoạ thế giới O'keeffe 17

Danh hoạ thế giới O'keeffe 18

 

 

Danh hoạ thế giới O'keeffe 20

 

 

 

Danh hoạ thế giới O'keeffe 24

Danh hoạ thế giới O'keeffe 25

 

 

 

 

0976984729