Danh họa thế gới Miro

Miro sinh ngày 20/4/1893 tại Tây Ban Nha, năm 1900 - 1915 học vẽ ở viện hàn lâm nghệ thuật La Lonja. Sau vẽ ở xưởng vẽ " vòng quay nghệ thuật " ở Sant Lluc của họa sĩ Gaudi. chịu ảnh hưởng của trường phái dã thú. Yêu thích nghệ thuật tiền phong của hội họa và văn chương pháp. 1917 gặp họa sĩ Picabia người chủ biên tờ báo của các nhà Đada. 1918 Triển lãm cá nhân ở Galery Dalmau. Miro là một họa sĩ mơ mộng, sống rất thầm lặng và bình dị. Ông là một bậc thầy , một thiên tài của hội họa thế giới cho dù ông không chủ tâm như vậy. Ông vẽ để sống và theo đuổi cái đẹp . Điều đó được chứng minh trong tác phẩm của ông.

Danh họa thế gới Miro 1

Danh họa thế gới Miro 2

Danh họa thế gới Miro 3

Danh họa thế gới Miro 4

Danh họa thế gới Miro 5

Danh họa thế gới Miro 6

Danh họa thế gới Miro 7

Danh họa thế gới Miro 8

Danh họa thế gới Miro 98

Danh họa thế gới Miro 10

Danh họa thế gới Miro 11

Danh họa thế gới Miro 12

 

Danh họa thế gới Miro 13

Danh họa thế gới Miro 14

Danh họa thế gới Miro 15

Danh họa thế gới Miro 16

Danh họa thế gới Miro 17

Danh họa thế gới Miro 18

Danh họa thế gới Miro 19

Danh họa thế gới Miro 20

Danh họa thế gới Miro 21

Danh họa thế gới Miro 22

Danh họa thế gới Miro 23

Danh họa thế gới Miro 24

Danh họa thế gới Miro 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0976984729