La Mã cổ đại (phần 1)

Cuộc xung đột với Carthge đã mang lại cho La Mã các tỉnh ở hải ngoại đầu tiên và những cuộc chiến tranh với những cường quốc khác về phía đông tiếp đó đã diến ra. Các tướng chiến thắng trong các cuộc tranh giành này đã mang lại cho La Mã nguồn của cải khổng lồ, nhưng họ cũng dùng quân đội để tranh giành quyền lực cá nhân ở Italia. Những cuộc nội chiến dữ dội lan tràn khắp thế giới La Mã.Các vị hoàng đế La Mã không phải lúc nào cũng bị các hoàng đế cai trị. Ở đó từng có một nền cộng hòa tồn tại hàng trăm năm. Nhưng nền cộng hòa này bị suy sụp trước cảnh hỗn loạn vì các cuộc nội chiến cả trước và sau khi người con nuôi của Julius Caesar là Octavian ( sau gọi Augustus) thay thế. Ông là người sống sót duy nhất trong các sứ quân. Là một nhà chính trị sáng suốt, ông đã cải tổ nhà nước và đem lại hòa bình cho thế giới La Mã. Trên thực tế, ông là nhà cai trị độc nhất được sức mạnh của quân đội vực dậy, nhưng ông hiểu rằng người La Mã căm thù ý tưởng quân chủ. Giải pháp thông minh của ông là tuyên bố phục hồi nền cộng hòa cũ và chính ông ông là người công dân đầu tiên. Nhưng nền " cộng hòa mới" chỉ là bên ngoài mà thôi, trên thực tế , Augustus đã trở thành hoàng đế đầu tiên, và khi ông chết vào năm 14 sau công nguyên, ông đã truyền ngôi cho con nuôi là Tiberius và trong suốt 400 năm sau đó La Mã nằm dưới sự cai trị của các hoàng đế.

La Mã cổ đại 1

La Mã cổ đại 2

La Mã cổ đại 3

La Mã cổ đại 4

La Mã cổ đại 5

La Mã cổ đại 6

La Mã cổ đại 7

La Mã cổ đại 8

La Mã cổ đại 9

La Mã cổ đại 10

La Mã cổ đại 11

La Mã cổ đại 12

La Mã cổ đại 13

La Mã cổ đại 14

La Mã cổ đại 15

La Mã cổ đại 15

La Mã cổ đại 16

La Mã cổ đại 17

 

0976984729