Bài tập - Vẽ Tượng

 

Khi vẽ mặt người, Mỹ Thuật MS khuyên các bạn học viên chúng ta cần vẽ phác sơ bộ hình cốt bên trong trước, qua những xương gò má, u trán, cằm, vòng mắt và các cơ mắt, mồm, mục đích để ôn tập khi đã học bài này. Mỗi người có mỗi đặc điểm khác nhau cho nên mọi người không ai giống ai.

Có 3 đặc điểm :

  • Đặc điểm của tuổi già - tuổi trẻ.
  • Đặc điểm của mỗi người nói chung.
  • Đặc điểm của các giống người trên thế giới.

Đặc điểm của tuổi nói chung thì tỉ lệ của mặt người, vị trí của mắt mũi mồm,tuổi tác cũng làm ảnh hưởng. Tỉ lệ của mặt trẻ con : vị trí mắt không ở gữa mặt, lúc mới đẻ, mắt thấp cho nên mũi bé, gần như không rõ, càng lớn mắt càng dâng cao. Từ 16 tuổi trở đi đến 60 tuổi ( trừ trường hợp cá biệt không kể ) thì mắt ở giữa mặt. Nhưng quá 60 tuổi thì mắt lại bắt đầu thấp xuống do xương quai hàm thấp xuống và các cơ bị nhão, nhưng khác trẻ con là : mũi dài ra, và tỉ lệ từ mũi đến cằm ngắn đi.Tuổi già mắt trũng do càng ngày càng ít thịt ( teo cơ ) và vì thế lông mày rậm và gần mắt hơn. Mũi dài ra, cằm lẹm vào ( vì móm ). Như trên đã nói trẻ con mũi bé tuy không có răng nhưng cũng không ngắn đi từ mũi đến mồm quá ( mới đẻ ), cằm lẹm, lông mày không rõ rệt và xa mắt.Vẽ mặt người còn gọi là vẽ chân dung. Một bức chan dung đẹp phải vẽ giống, từ hình dáng, đặc điểm của khuân mặt, con mắt, mũi mồm , tai, ... của người mẫu và cao hơn, tức là phải sinh động, có hồn, đó là hai yếu tố cuối cùng của vẽ chân dung. Muốn được sơ bộ đầu người lên trên giấy, công việc đo là cần thiết trước. Nhờ đo ta tìm được vị trí các bộ phận của mặt người: mắt, tai mũi, mồm giai đoạn này ta phải nhận xét chi đáo, vì vẽ sai đi một tí thì một là thành dị dạng, hai là chỉ hơi giống mặt người, hoặc không giống gì cả. Nếu vẽ chân dung mà không giống người mẫu thì chưa thể gọi là chân dung được.

Bài tập - Vẽ Tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0976984729