Bố cục màu hòa sắc lạnh gây ra cảm giác lạnh cho con người là những màu mang sắc xanh (xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh đậm, xanh lam, xanh chàm tím…). Muốn biết màu nóng hay lạnh phải có hai màu trở lên để so sánh. Giữa các màu lạnh với nhau cũng có độ nóng lạnh khác nhau. Khi ánh sáng chiếu vào, độ nóng lạnh của màu sắc thay đổi theo cường độ của ánh sáng (xt. màu sắc).Trong bài bố cục nếu màu lạnh chiếm khoảng 70%, mầu nóng 30% thì được gọi là hoà sắc lạnh.

 Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều màu thiên về xanh ( màu lạnh ) sẽ gây ra cảm giác Màu sượng, màu rợ, màu chua.
Màu sượng, màu rợ, màu chua là những thuật ngữ dùng để chỉ sự nhận xét hoặc cảm giác về mầu sắc trong thực tế cuộc sống hoặc trong tranh. Các màu rợ, sượng, chua chỉ sự phối hợp các mầu không hài hoà, gây cảm giác chối, tức mắt, đôI khi còn gây cảm giác có vị ủng chua.

 

Bo cuc mau hoa sac 1

bo cuc mau hoa sac lanh 2

bo cuc mau hoa sac lanh 3

bo cuc mau hoa sac lanh 4

bo cuc mau hoa sac lanh 5

0976984729