Học vẽ - 65 năm thành lập trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp 

 

Thành lập năm 1949, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng, trường đại học Mỹ Thuật Công nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển ngành mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 1

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 2

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 3

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 4

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 5

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 6

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 7

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 8

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 9

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 10

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 11

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 12

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 13

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 14

 

65 nam thanh lap truong ĐHMTCN 15

 

 

 

0976984729