>>>>  Trang web của trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp 

 

Từ điển về:

Mỹ thuật ứng dụng (A applied art: P. art applique).
 Từ "mĩ thuật ứng dụng" được biểu đạt không cụ thể nên có lẽ chưa đầy đủ và còn mơ hồ. Mỹ thuật ứng dụng là cách viết tắt cho khái niệm: các nghệ thuật ứng dụng vào sản xuất công nghiệp :

 a) Phân biệt mỹ thuật ứng dụng với nghệ thuật trang trí: Mỹ thuật ứng dụng tham gia ngay từ khi bắt đầu quá trình sản xuất. Ví dụ nó quyết định hình thù của cái lọ trước khi cái lọ được đưa vào sản xuất, trong khi nghệ thuật trang trí là thêm phần trang trí cho một đồ vật đã làm xong để làm tăng thêm vẻ đẹp cho đồ vật đó. Vậy mỹ thuật ứng dụng là điều kiện tiên quyết để tiến hành sản xuất một đồ vật;
b) Mỹ thuật ứng dụng còn có một nghĩa hơi khác và ít được dùng hơn, một tấm tranh vẽ trên kính, một tấm thảm đẹp bản thân chúng vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng khi chúng được dùng để trang trí cho một công trình kiến trúc thì giá trị của chúng lại  lệ thuộc vào kết quả tổng thể của toàn bộ công trình kiến trúc đó. Trường hợp này cũng được gọi là mỹ thuật ứng dụng. Có lúc thuật ngữ mỹ thuật ứng dụng còn được gọi bằng một tên khác là nghệ thuật thứ yếu (art mineur). Trường Mỹ thuật công nghiệp là trường đào tạo nhiều chuyên ngành, trong đó mỹ thuật ứng dụng là một chuyên ngành lớn.
 

Giới thiệu về trường Đại học MTCN

Trường Đại Học Mỹ Thuật công nghiệp là nơi đào tạo họa sĩ mỹ thuật ứng dụng, với nhiều khoa, ngành cả truyền thống và hiện đại. Trường đại học có 60 năm xây dựng, phát triển và là nơi đã đào tạo, cung cấp cho đất nước ta hàng nghìn họa sĩ MTCN có tài năng, sáng tạo phục vụ xã hội. Nhiều người đã thành đạt, trở thành những hạt nhân, đầu ngành, là mũi nhọn của nhiều cơ quan, tổ chức. Các họa sĩ MTCN đã góp nhiều sáng tạo và trí tuệ ứng dụng vào những môi trường sống, những sản phẩm hàng hóa dân dụng và cho xuất khẩu, cho nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Trong những năm qua các thế hệ thầy và trò trường MTCN đã có nhiều tác phẩm tốt, góp phần làm phong phú đa dạng thêm cho kho tàng mỹ thuật với những giải thưởng lớn của Hội Mỹ thuật Việt Nam và ứng dụng trong thực tế có hiệu quả. Trường ĐHMTCN đã có nhiều nhà điêu khắc và họa sĩ được nhận giải thưởng Nhà Nước, giải thưởng HỒ CHÍ MINH.

0976984729