Sau đây là một số thông tin tuyển sinh năm 2017 của các trường Đại học: (Để chế độ toàn màn hính để xem rõ hơn)

1. Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp

 

thong tin tuyen sinh my thuat cong nghiep 2017

thong tin tuyen sinh my thuat cong nghiep 2017

2. Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

 

thong tin tuyen sinh su pham nghe thuat trung uong

thong tin tuyen sinh su pham nghe thuat trung uong 1

thong tin tuyen sinh su pham nghe thuat trung uong 3

 

0976984729