Cách thưởng thức nghệ thuật

Theo HS Bùi Xuân Phái (BXP), vẽ chân dung trước hết là có nghệ thuật chứ không phải là giống. Không phải là cố vẽ cho đúng, cho giống, cho đầy đủ. Mà giống như thế nào? Phải giống theo quan niệm của NGƯỜI VẼ chứ không phải theo ...

Xem tranh

Một trong những thứ đầu tiên, mang tính quyết định của tranh là nó nói lên điều gì. Hội họa được chia thành nhiều nhóm, hoặc nhiều loại, dựa vào những gì tranh thể hiện. Các loại tranh chính gồm tranh kể chuyện, chân dung, phong ...

0976984729