Vẽ mỹ thuật theo trí nhớ

Trí nhớ là một yêu cầu cần thiết của người vẽ. Thông qua trí nhớ, có thể hình dung được những hình thể trong thiên nhiên nhờ đó nắm được những đăc điểm khi vẽ, nâng thiên nhiên lên một bước, làm cho thiên nhiên hoàn chỉnh hơn ...

0976984729