Luật xa gần (phần 1)

Hội họa là một bộ phận của nghệt thuật tạo hình, đặc trưng bởi sự biểu hiện không gian trên bề mặt với các yếu tố: đường nét, màu sắc, hình khối ... nhằm phản ánh hiện thực thông qua cảm quan người nghệ sỹ. Hội họa cũng ...

0976984729