Tranh thực tập Ký Họa Mai Châu (Sưu tầm-Phần 4)

Có rất nhiều những bài ký họa các chất liệu chì, than, bút sắt, màu nước… với nhiều thể loại khác nhau: Phong cảnh, sinh hoạt, chân dung, tĩnh vật… Tất cả đều gắn với thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của con người ở Mai Châu.

Tranh thực tập Ký Họa Mai Châu (Sưu tầm-Phần 3)

Có rất nhiều những bài ký họa các chất liệu chì, than, bút sắt, màu nước… với nhiều thể loại khác nhau: Phong cảnh, sinh hoạt, chân dung, tĩnh vật… Tất cả đều gắn với thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của con người ở Mai Châu.

Tranh thực tập Ký Họa Mai Châu (Sưu tầm-Phần 2)

Có rất nhiều những bài ký họa các chất liệu chì, than, bút sắt, màu nước… với nhiều thể loại khác nhau: Phong cảnh, sinh hoạt, chân dung, tĩnh vật… Tất cả đều gắn với thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của con người ở Mai Châu.

Tranh thực tập Ký Họa Mai Châu (Sưu tầm-Phần 1)

Có rất nhiều những bài ký họa các chất liệu chì, than, bút sắt, màu nước… với nhiều thể loại khác nhau: Phong cảnh, sinh hoạt, chân dung, tĩnh vật… Tất cả đều gắn với thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt của con người ở Mai Châu.

Ký họa

Ký họa là hình thức vẽ nhanh, nhằm ghi lại những nét chính, chủ yếu nhất, đồng thời ghi lại cảm xúc của người vẽ về thiên nhiên, cảnh vật, con người.

0976984729