Tranh khắc kim loại

Tranh khắc kim loại là hình thức tranh in lõm với rất nhiều kỹ thuật và chất liệu thể hiện khác nhau. Các kỹ thuật chế bản và in tranh khắc kim loại được sáng tạo, phát triển ở Châu Âu từ thế kỷ 16 và đã được phổ biến ở ...

0976984729