Vẽ tranh hoa điểu và điểu thú bằng phấn tiên

Tốc họa hoặc phác họa bằng phấn tiên có dạng đặc biệt, khác hẳn chì màu và bột màu. Đặc điểm của nó là phối hợp được cả những mảng xoa nhẹ, dịu dàng và những nét phóng mạnh bạo.

0976984729