Cách đọc tranh thời Phục Hưng

Các chi tiết trong bức tranh thời Phục Hưng hiếm khi mang tính tình cờ. Như hình ảnh chiếc thuyền ở phần nền cho chúng ta nhiều manh mối quý giá để hiểu thêm về ý nghĩa của nó cũng như vị trí đặt bức tranh về mặt địa lý.

0976984729