Trang trí đường diềm

Vai trò và tác dụng của đường diềm trong trang trí và phục vụ đời sống. Trước hết cần tìm hiểu khái niệm về đường diềm. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những họa tiết trang trí xung quanh ấm chén, bát đĩa, lọ, ...

0976984729