Các ống màu

Việc vẽ tranh theo trường phái Ấn tượng phụ thuộc vào các ống màu vẽ, bởi phong cách hội họa của trường phái này chủ yếu tập trung vào các hiệu ứng ánh sáng xảy ra nhanh chóng ở ngoài trời trong điều kiện khí hậu miền Bắc ...

Những họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng

Chủ nghĩa Ấn tượng thách thức một sự định nghĩa dễ dãi. Mặc dù giờ đây từ này được dùng để chỉ trào lưu nổi tiếng nhất trong giới nghệ thuật phương Tây, nó bắt nguồn như một từ có ý miệt thị - được dùng cho một cuộc ...

Họa sĩ Henri Matisse

Matisse vẫn luôn tìm tòi sáng tạo, quyết không đánh đổi lý tưởng nghệ thuật của mình để vẽ những tác phẩm rẻ tiền. Ông tập trung nghiên cứu những tác phẩm của các nhân vật đại biểu cho trường phái "ấn tượng", như ...

0976984729