Tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Pháp

Học vẽ -Tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Pháp nổi tiếng . Những bức tranh của ông hướng đến cái đẹp chân thực. Bouguereau thường sử dụng những câu chuyện thần thoại để thực hiện những bức tranh mang hơi hướng cổ điển, ...

0976984729