KHOA ĐỒ HỌA

Khoa Đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp hiện tại bao gồm 2 ngành: Thiết kế Đồ họa và Trang trí Dệt.

Đồ án tốt nghiệp khoa đồ họa

Học vẽ - Đồ án tốt nghiệp khoa đồ họa . Đồ hoạ có nhiều dạng, kể cả đồ hoạ vẽ trên máy vi tính. Minh hoạ sách báo, kẻ chữ, kí hoạ, áp phích đều được xếp vào nghệ thuật đồ hoạ. ở Việt Nam, việc dùng các thuật ngữ ...

0976984729