Hình học trong thiết kế nhân vật

Con người chúng ta khi nhìn thấy một hình ảnh hay đơn giản một từ ngữ bộ não chúng ta sẽ biến nó trở thành những hình khối phù hợp và gần giống với đối tượng nhất. Qua bài viết này mình sẽ cho các bạn thấy được những hình ...

Khoảng trống trong thiết kế

Khi đường viền của một chi tiết tương đối phức tạp như đường răng cưa hay zigzag…mà ta không làm đơn giản nó đi được, giải pháp sẽ là đặt nó đối lập với một hình thể có đường viền đơn giản hơn, như vậy thì khoảng ...

Cấu tạo lại và sáng tạo trong TK tạo hình

Cấu tạo lại và luyện tập sáng tạo liên tưởng, lấy nó làm điểm bắt đầu, làm bước ngoặt chuyển biến, làm điểm sát nhập để tiến hành vẽ vật thực và cấu thành mang tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng.

Hình tượng vốn có đến trừu tượng  trong TKTH

Từ hình tượng vốn có đến trừu tượng là thông qua diễn biến của hình tượng vật cụ thể đến hình vẽ trừu tượng, chủ yếu thông qua so sánh phán đoán trực giác, suy tưởng, tư duy lô-gích để thực hiện diễn biến của hình ...

Bố cục biểu tượng cơ lý trong TK tạo hình

Bố cục bản chất biểu tượng của vật chất là yếu tố thị giác hình thành nghệ thuật thị giác. Tính chất quan trọng biểu tượng vật lý của vật chất ở tổ chức hoa văn bề ngoài của nó, dưới tình huống thông thường, giữa thị ...

 Lịch sử thiết kế

Danh từ design có xuất xứ từ chữ disegno của tiếng Latinh, có từ thời Phục hưng, có nghĩa là phác thảo, thuật vẽ, thiết kế, bản vẽ và là cơ sở của mọi nghệ thuật thị giác, công việc của sự sáng tạo.

0976984729