Hình dạng thị giác trong bố cục tạo hình

Luật nhìn đơn giản buộc con mắt phải nhận thấy nhanh các đường cấu trúc. Trở lại ví dụ trên, khi ta phân vân trong việc gọi tên hình chính là vì hình này có khả năng vạch hai hệ cấu trúc khác nhau. Hệ các đường chéo vuông góc nhau, ...

Lịch sử truyền thông thị giác (Phần 2)

Ở phương tây, thư pháp vốn dĩ là để đè nén cái riêng và đưa ra một thể chuẩn mực. Thư pháp Nhật Bản (sho trong tiếng Nhật) cố gắng đem lại sự sống và nét riêng cho chữ viết với nhiều phong cách rất đa dạng, mỗi người mỗi ...

Lịch sử truyền thông thị giác (Phần 1)

Những hình ảnh này tuy thô sơ nhưng có ý nghĩa văn hóa và tín ngưỡng rất lớn đối với xã hội đã tạo ra chúng; trong nhiều trường hợp, ý nghĩa này vẫn sống đến ngày nay cùng với hậu duệ của họ.

Văn hóa và thị giác

Văn hóa thị giác là một vấn đề được nghiên cứu trong nhiều khoa học khác nhau: Dân tộc học, xã hội học, mỹ thuật, kiến trúc, song ở đây chỉ giới hạn như một đối tượng nhận thức của tâm lý học.

0976984729