Các quy tắc hợp nhóm

Các nguyên tố liên quan với nhau qua sự tương đồng cũng cố gắng nhập về một lớp cảnh. Các họa sỹ, như Matisse, thường làm dịu hiệu ứng chiều sâu trong các tác phẩm của mình bằng cách sử dụng một màu, ví dụ, màu vàng, tô cho cả ...

Cách nhìn khác biệt

Để diễn tả sự vật theo luật phối cảnh, họa sĩ phải vẽ mọi thứ từ một góc nhìn duy nhất. Nhưng Cézanne cho rằng điều đó không thực sự phản ánh cách chúng ta quan sát thế giới. Nói cho cùng, có ai lại ngắm cái bàn hàng giờ, ...

0976984729