Các quy luật trong trang trí hình tròn

Họa tiết thứ nhất bố trí thuận chiều. Lặp đi lần thứ nhất thì bố trí lộn đầu. Lặp lại lần thứ hai thì bố trí thuận chiều. Lặp lại lần thứ ba thì bố trí lộn đầu. Cứ như thế mà thực hành. Giới chuyên môn thì gọi là quy ...

10 quy luật của bố cục hình ảnh

Trong nhiếp ảnh, không chỉ là việc bạn đã chụp bao nhiêu lần – mà cách bạn chụp cũng vô cùng quan trọng. Một bố cục tệ có thể khiến một chủ thể thú vị biến mất. Một tấm hình xử lý bố cục tốt có thể tạo ra một hình ảnh ...

0976984729