Poster quảng bá du lịch - Tác phẩm mỹ thuật

Ra đời từ đầu thế kỷ XX, rất nhiều poster du lịch đã có vai trò không nhỏ trong việc thu hút du khách bốn phương. Bản in gốc những poster du lịch (vintage travel poster) được thực hiện từ tranh của họa sĩ nổi tiếng có giá cao như tác ...

0976984729