Tranh hoa điểu điểu thú bằng phấn dầu

Cùng họ phấn tiên nhưng phấn dầu tiện dụng hơn nhiều. Giấy vẽ có thể dùng nhiều loại thông thường, không cần kén chọn loại “giấy nhung” (papier velouté) như của phấn tiên. Có lẽ vì thế người ta cho rằng tranh phấn dầu kém phần ...

Vẽ tranh phong cảnh bằng phấn tiên

Phấn màu vừa có thể dùng để phác họa, vừa để tạo một loại tranh riêng, độc đáo. Tranh phấn tiên thường có vẻ mơ màng, nhưng ta cũng có thể tạo nét táo bạo, tương phản mạnh như trong thí dụ sau: Đây là một cách vẽ phóng bút, ...

0976984729