Tranh hoa điểu điểu thú bằng phấn dầu

Cùng họ phấn tiên nhưng phấn dầu tiện dụng hơn nhiều. Giấy vẽ có thể dùng nhiều loại thông thường, không cần kén chọn loại “giấy nhung” (papier velouté) như của phấn tiên. Có lẽ vì thế người ta cho rằng tranh phấn dầu kém phần ...

0976984729