Mô hình nhìn thấu của thiết kế

Nhìn thấu cũng là một trong những quy tắc quan trọng của nghệ thuật hội họa hình ảnh mà nó biểu thị giống như nguyên lý thấu kính củ kính máy ảnh hoặc mắt người.

0976984729