Đồ họa tạo hình

Những tác phẩm đồ họa tạo hình là những tác phẩm cho họa sĩ sáng tác trực tiếp bằng ngôn ngữ nghệ thuật và phương pháp đồ họa, từ chất liệu tạo hình, đến cách thức biểu đạt (chấm, nét, mảng miếng), bố cục không gian ...

Nghệ thuật tạo hình (Phần 1)

Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, phản ánh hiện thức và truyền đạt tư tưởng, tình cảm bằng hình tượng sinh động, cụ thể, gợi cảm. Do nhu cầu và thực hiện cuộc sống sinh động, phong phú, có nhiều loại ...

Ngôn ngữ của điêu khắc

Hội họa và điêu khắc đều là nghệ thuật tạo hình, đều tác động qua thụ cảm thị giác, nhưng tiếng nói của chúng cũng khác nhau, sự khác nhau đó chính là ngôn ngữ của nó. Cái khác nhau là cái quý giá cần tìm đến, vì nó đã dành ...

0976984729