Nội dung và bài mẫu cho môn Hội họa 1

Trong chương trình học của các ngành thiết kế, thì Hội Họa 1 là một môn học thiết yếu. Nó cung cấp cho các bạn những kỹ năng chuyên ngành để hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình diễn họa các bản vẽ. Nội dung sau là các bài tập về ...

Nội dung và bố cục tranh trong Diễn họa kiến trúc

Sự chính xác trong diễn họa rất quan trọng nhưng không nên quá mức. Các khách hàng có chuyên môn muốn tạo một ấn tượng chính xác về vị trí và quy mô của công trình, về màu sắc và chất liệu và về những chi tiết kiến trúc của các ...

0976984729