Nề họa trong hội họa hoành tráng

Nề họa, ở phương Tây có tên là “fresco”, là một hình thức của tranh trang trí nội ngoại thất. Phương pháp này sử dụng hạt màu nghiền với nước vẽ lên trên bề mặt của vữa ướt.

Lịch sử nề họa

Dưới thời Trung Cổ, nề họa vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng không có nhiều thay đổi đáng kể và chỉ có chuyển biến rõ rệt khi các họa sĩ Phục Hưng, tiên phong là Giotto bắt đầu vẽ các nhân vật với xu hướng hiện thực hơn ...

0976984729