Trình tự các bước để vẽ được bài Ngũ Quan đẹp.

Vẽ khối Ngũ Quan (Tai – Mắt – Mũi - Miệng) là giai đoạn rất quan trọng để chuyển tiếp lên bộ môn Đầu Tượng hoặc Chân Dung. Vì Ngũ Quan chiếm hầu hết các vị quan trọng trên bài vẽ Tượng hoặc Chân Dung, sẽ rất nguy hiểm nếu ...

0976984729