Màu trầm- Hòa sắc trầm

1. Màu trầm là những màu sắc tối (xám, đen), thiên về nâu hoặc xanh, màu trầm dược chia làm hai tông màu: Tông màu trầm nóng và tông màu trầm lạnh. Màu trầm đem lại cảm giác ấm ( trầm nóng ) hoặc dịu mắt ( trầm lạnh ), tuy nhiên ...

0976984729