Phỏng sinh học trong Thiết kế sản phẩm MTƯD

Thiên nhiên rộng lớn, phong phú và đa dạng của các loài động thực vật là nền tảng, đồng thời là nguồn cảm hứng vô tận cho sự phát triển tư duy sáng tạo và cách tân bền vững thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học như Kiến trúc, ...

Thiết kế công nghiệp, thiết kế sản phẩm

Thiết kế công nghiệp (Industrial Design) hay còn được biết đến như Thiết kế sản phẩm (Product Design) hoặc Thiết kế tạo dáng là một chuyên ngành của Mỹ thuật ứng dụng, sử dụng tri thức bao gồm nghệ thuật và khoa học công nghệ ...

0976984729