Vũ Thái Bình và những Sắc Dó

Vũ Thái Bình (sinh năm 1976) là một họa sĩ vẽ tốt, tranh sạch sẽ, sáng sủa… nhưng chủ đề mà anh đang vẽ chưa được nhiều người thích. Hồi đó, tranh của anh chủ yếu về cuộc sống, sinh hoạt đạo và đời của những người tu hành ...

0976984729