Bài thi Văn đạt điểm 10 Khối D (2005)

Trong khi các môn tự nhiên điểm 10 nhiều đến mức khó đếm, bài Văn điểm 10 của Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Huế) trong kỳ thi vào ĐH vừa qua được xem như hiện tượng của báo chí.

0976984729