Vẽ chân dung sưu tầm 2

Vẽ chân dung sưu tầm 2.Vẽ chân dung theo phương pháp tả thực đã có truyền thống lâu đời, xác định được vị trí và vai trò trong nghệ thuật hội họa bởi nó áp dụng được tâm tư, tình cảm của quảng đại quần chúng nhân dân. Một ...

Hình họa  nước ngoài sưu tầm 3

Hình họa nước ngoài sưu tầm 3. Chất liệu than được sử dụng một cách linh hoạt theo ý đồ của người vẽ nhằm giải quyết một cách hợ lý bố cục , tả chất và gợi không gian. Đặc biệt người vẽ đã ý thức được vai trò và ...

0976984729