La Mã cổ đại (phần 2)

La Mã cổ đại (phần 2). Đời sống gia đình rất quan trọng đối với người La Mã. Họ quan niệm về gia đình có phần khác với chúng ta ngày nay. Quan hệ gia trưởng, người cha đứng đầu trong gia đình, theo truyền thống nắm toàn bộ quyền ...

0976984729