Cách vẽ chính xác

Cho dù bạn vẽ giỏi thế nào hoặc đã luyện tập trong thời gian dài, thì một bức vẽ hoàn thiện, được tô điểm đầy đủ, không tự nhiên xuất hiện. Nó là một quá trình. Khi bắt đầu vẽ, bạn không cần nhấn đầu bút quá mạnh, để ...

Không gian âm trong nghệ thuật

Không gian âm là không gian nằm xung quanh các vật thể hai chiều cũng như ba chiều. Đây là khoảng không gian nằm bên trong hoặc tương phản với những hình dạng được xác định bởi các đối tượng chính (gọi là không gian dương) – chẳng ...

Không gian dương và không gian âm

Không gian dương (positive space) là không gian trên bức vẽ chứa vật. Không gian âm (negative space) có thể xem như nền xung quanh hay đằng sau vật.

0976984729