Họa tiết trang trí

vẽ họa tiết trang trí - Hình vẽ trong trang trí. Mỗi tác phẩm trang trí (ví dụ: một tấm thảm Ba Tư, một hình vuông trang trí ở Đôn Hoàng - Trung Quốc, một hình trang trí trên quần áo váy của người Dao - Việt Nam) là một bố cục phong phú ...

Trang trí

Trang trí tạo cho người học vẽ có một kiến thức thẩm mĩ cơ bản và toàn diện nhất. Ngoài những yêu cầu mà dưới đây người học vẽ sẽ biết, môn trang trí góp phần nhất định và rất cơ bản cho sáng tác nghệ thuật tạo hình. ...

0976984729