Họa sĩ Georgia Totto O’Keeffe

Một trong những nghệ sĩ Mỹ được chú ý và đề cao nhất ở thế kỷ 20 - Georgia O’Keeffe - vốn được xem là hoạ sĩ theo lối cách tân, và không hề bị ràng buộc vào thời của mình, sự nghiệp của bà dường như vượt qua thời gian, vẫn ...

0976984729