Nghiên cứu hòa sắc chất liệu bột màu

Đây là bước chuyển tiếp cần thiết từ vẽ hình họa bằng sắc độ của chì – đen trắng sang hòa sắc của màu. Ở học phần này sinh viên sẽ được sử dụng cọ, kỹ thuật sử dụng chất liệu màu bột với các khả năng diễn đạt ...

Bí mật màu trắng trong tranh sơn dầu

Thật không ngoa khi nói trắng là mẹ của tất cả các màu. Vào năm 1671 Isaac Newton phát hiện ra rằng chùm ánh sáng trắng khi đi qua một lăng kính thì “đẻ ra” bảy chùm ánh sáng màu là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Bảy chùm ánh ...

Trang trí (Phần 2)

Những bài mẫu trang trí (hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, đường diềm) đã cung cấp những kiến thức rất cơ bản về trang trí, đồng thời giới thiệu những mẫu trang trí từ đơn giản đến phức tạp, từ các hình kỷ hà đến các ...

Trang trí (Phần 1)

Những bài mẫu trang trí (hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, đường diềm) đã cung cấp những kiến thức rất cơ bản về trang trí, đồng thời giới thiệu những mẫu trang trí từ đơn giản đến phức tạp, từ các hình kỷ hà đến các ...

0976984729