Hình thể tương phản trong hội họa

Tương phản của hai mảng màu nếu chỉ giải quyết ở chỗ giáp ranh sẽ chuyển hóa khắp bề mặt của mỗi mảng không cần bôi kín các mảng. Cứ như vậy cục diện của bức vẽ có thể thay đổi theo hướng chủ động của tác giả.

Hình họa

Một trong những môn mỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và độ chính xác cao đó là Hình Họa, bởi lẽ nó như là một mảng khoa học trong một khu vườn nghệ thuật rộng lớn với các thao tác đo đạc, tính toán được lồng ghép trên một ...

Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình (Phần 4)

PHÁT BIỂU CỦA EISLER gợi nhớ phép ma thuật thủa ban sơ của hành động vẽ - điều chúng ta đã bàn tới trong phần Định hướng (Tại sao chúng ta vẽ). Trước khi đi vào phân tích các loại dấu vết căn bản, nên chăng cần có lời cảnh báo: ...

Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình (Phần 3)

VẼ CÓ LẼ LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỊNH DẠNG CUỐI CÙNG - và cũng là phương tiện đầu tiên. Phát biểu này không phải là một ý kiến ngược đời, cũng chẳng hạ thấp bất cứ điều gì mà chúng tôi đã đề cập tới khi nói về vai trò quan ...

Hình thể trong sơn dầu VN giai đoạn 86 – 06

Hình thể là một trong những yếu tố tạo hình trong hội họa, nổi bật và dễ dàng nhận thấy. Hình thể giúp người xem định hình được nội dung trong một tác phẩm, từ đó hiểu được ý nghĩa của tác phẩm đó. Những yếu tố hình ...

Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình (Phần 2)

Trong việc thực hành các bộ môn nghệ thuật thị giác thì VẼ HÌNH LÀ MỘT KỸ NĂNG QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU. Phát biểu này có lẽ là quá hiển nhiên. Xét cho cùng, sự ra đời của vô số các tác phẩm hội hoạ và điêu khắc đều bắt đầu ...

Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình (Phần 1)

Nghệ sỹ là người khác bạn vì họ có thể làm chủ cuộc sống nhờ vận dụng những năng khiếu cá nhân đặc biệt; có lẽ họ hạnh phúc hơn những người không có được những phương tiện biểu đạt sáng tạo và cơ hội giải thoát ...

0976984729