Hình khối trong kiến trúc (Phần 1)

Việc chuyển đổi từ hình dạng của diện phẳng sang hình thức của khối nằm trong phạm vi của phần sẽ nhắc tới tiếp theo. Bề mặt trước hết đề cập tới bất cứ hình hai chiều nào, ví dụ như hình phẳng. Khái niệm đó cũng đề ...

Hình dạng trong hội họa (Phần cuối)

Khi tìm kiếm sự cân bằng cho tác phẩm, các họa sĩ làm việc với sự am hiểu rằng các hình dạng có những trọng lượng hình ảnh khác nhau, tù y theo cách thức chúng được sử dụng. Tuy cái nguyên tắc cơ cấu hình dạng này đã được đề ...

Hình dạng trong hội họa (Phần 1)

Hình dạng là một vùng nổi bật từ không gian kề cận hoặc không gian bao quanh nó do nó được xác định hoặc có liên quan đến một đường biên hoặc do có những khác biệt về sắc độ, màu sắc, hoặc cấu trúc cơ bản.

Hình dạng và Màu sắc

Trong khi hình dạng và màu sắc có thể được phân biệt với nhau, chúng còn có thể được ví như phương tiện nhận thức. Trước tiên, nếu chúng ta xét tới uy lực nhận dạng của chúng, thì phải thừa nhận rằng, hình dạng cho phép phân ...

Hình dạng thị giác trong bố cục tạo hình

Luật nhìn đơn giản buộc con mắt phải nhận thấy nhanh các đường cấu trúc. Trở lại ví dụ trên, khi ta phân vân trong việc gọi tên hình chính là vì hình này có khả năng vạch hai hệ cấu trúc khác nhau. Hệ các đường chéo vuông góc nhau, ...

0976984729