Hình dạng và Màu sắc

Trong khi hình dạng và màu sắc có thể được phân biệt với nhau, chúng còn có thể được ví như phương tiện nhận thức. Trước tiên, nếu chúng ta xét tới uy lực nhận dạng của chúng, thì phải thừa nhận rằng, hình dạng cho phép phân ...

Hình dạng thị giác trong bố cục tạo hình

Luật nhìn đơn giản buộc con mắt phải nhận thấy nhanh các đường cấu trúc. Trở lại ví dụ trên, khi ta phân vân trong việc gọi tên hình chính là vì hình này có khả năng vạch hai hệ cấu trúc khác nhau. Hệ các đường chéo vuông góc nhau, ...

0976984729